Straal Coaching Rianne van Dijk

coachtechnieken

Kom je in het dagelijks leven wel eens in botsing met jezelf of andere om je heen?
Heb je moeite een keuze vanuit je hart te maken?
Zijn er terugkomende vragen, angsten die jouw belemmeren?

Ben je zwanger of een (jonge) moeder en loop je tegen dingen, angsten of vraagstukken aan? Ook dan heb ik de technieken in huis jou te kunnen begeleiden in een bewuster en vrijer moederschap. Zodat eventuele zware thema’s een plek mogen krijgen en je in de zwangerschap en/of het moederschap meer kan genieten.

Op alle blokkades kan je zelf licht werpen en daarbij wil ik je graag begeleiden.

Afgestemd op jou en jouw hulpvraag kan ik o.a gebruik maken van de hieronder genoemde coachtechnieken.

het actiewiel

Het actiewiel is een effectief coachingsmodel dat bestaat uit de vragen: Hoe gaat het? Wat wil jij? Wat kun jij? Wat besluit jij? Je leert dit model te gebruiken bij alle belangrijke activiteiten in het leven. Daardoor wordt het zelfinzicht en de besluitvaardigheid verhoogd op alle levensgebieden.

visualisatie

Hierbij schep jij innerlijke beelden die jij gebruikt om problemen op te lossen, beslissingen te nemen of doelen te stellen. Hierbij krijg jij meer contact met jouw gevoel en ontstaan er vaak prachtige heldere inzichten.

rationeel emotieve training

Wat we meemaken geeft ons geen emoties, maar onze gedachten over wat we meemaken geven ons die emoties. RET helpt ons, indien we dat willen, meer sturing op onze emotionele reacties op gebeurtenissen te geven. Dit gebeurt door middel van het veranderen van onze gedachten en overtuigingen over onszelf, anderen en de gebeurtenissen die we meemaken.

adem- en lichaamswerk

Adem- en lichaamswerk kunnen worden ingezet om te helpen meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, stress en emoties los te laten, het zelfvertrouwen te versterken en de vitaliteit te verhogen.

lichaamswerk

Bij lichaamswerk gaan we er vanuit dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden. Daardoor kunnen spanningen in het lijf gevoeld worden. Het lichaam kent óók antwoorden, heeft zijn eigen wijsheid. Hier is aandacht voor.

innerlijk kind werk

Hierbij worden we ons bewust van welke onverwerkte kind-emoties er mee spelen in je huidige leven, en vanwaaruit jij nu (ongewenst) reageert.

deelpersoonlijkheden

De menselijke persoonlijkheid bestaat uit een aantal deelpersoonlijkheden of ‘ikken’ waarmee wij verschillende rollen spelen in het dagelijks leven. Een aantal van deze rollen spelen we onbewust. We herkennen die verschillende ikken met name tijdens innerlijke conflicten. Eén deel heeft bijvoorbeeld een sterke behoefte aan vrijheid terwijl een ander deel zich wil binden. In relaties met andere mensen kunnen deze onbewuste ikken nogal eens onbegrip en verwarring veroorzaken. Daarom is het van belang om de verschillende ikken en rollen goed te leren kennen, zodat jij je bewuster wordt van jezelf en beter leert communiceren met jouw medemens.

wat kost het?